Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 6ed Tachwedd, 2019 2.00 pm - Cabinet

3e GRŴP GWEITHIO CRONFA’R EGLWYS YNG NGHYMRU

  • County Councillor Sara Jones - Personal and Prejudicial - County Councillor Sara Jones declared a prejudicial interest as an applicant, left the meeting and took no part in discussion.

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 6ed Tachwedd, 2019 2.00 pm - Cabinet

3f GWELEDIGAETH SIR FYNWY 2040: DATGANIAD TWF AC UCHELGAIS ECONOMAIDD

  • County Councillor Sara Jones - Personal and Prejudicial - County Councillor S. Jones declared a personal and prejudicial interest due to the report highlighting in the LDP, personal property as part of a potential new settlement.