Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 6ed Medi, 2022 2.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

2. Datganiadau o Fuddiant

  • County Councillor Meirion Howells - Personal - County Councillor Meirion Howells declared a personal, non-prejudicial interest pursuant to the Members’ Code of Conduct in respect of application DM/2021/00691 as he knew the applicant. County Councillor Howells abstained from voting in respect of this application.