Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 5ed Tachwedd, 2019 2.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

2. Datganiadau o Fuddiant

  • County Councillor Tony Easson - Personal - County Councillor A. Easson declared a personal interest pursuant to the Members' Code of Conduct in respect of application DM/2019/00997 as he is a governor of Ysgol Gymraeg Y Fenni.
  • County Councillor Tony Easson - Personal - County Councillor A. Easson declared a personal interest pursuant to the Members' Code of Conduct in respect of application DM/2019/01327 as he is a member of the Police and Crime Commission for Gwent.