Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 19eg Ebrill, 2023 2.00 pm - Pwyllgor Craffu Lle

2. Datganiadau o Fuddiant

  • County Councillor Tomos Dafydd Davies - Personal - Councillor Davies declared a personal interest in relation to the petition in Item 4, being employed by a compostable packaging company.