Datgan cysylltiad

 Datgan buddiannau ar gyfer cyfarfod Craffu’r Cynnig i Ail-wampio Theatr y Borough (adroddiad i ddilyn).

  • County Councillor Sheila Woodhouse - Personal - Declared a personal, non-prejudicial interest in respect of agenda item 6 - Scrutiny of Borough Theatre Refurbishment Proposal, as she is a member of an amateur operatic and dramatic society that hires the Theatre.