Datgan cysylltiad

 Datgan buddiannau ar gyfer cyfarfod Craffu’r Cynnig i Ail-wampio Theatr y Borough (adroddiad i ddilyn).