Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio islaw ar waelod y dudalen i ganfod gwybodaeth am benderfyniadau diweddar a gymerwyd gan gyrff gwneud penderfyniadau y cyngor.

Gallech hefyd edrych ar tudalen penderfyniadau swyddogion i gael penderfyniadau a ddirprwywyd i swyddogion a gymerwyd gan swyddogion y cyngor.

Cyhoeddwyd y penderfyniadau
Teitl Dyddiad Yn effeithiol o Eitemau a alwyd i mewn
VARIOUS HIGHWAYS TRAFFIC REGULATION ORDERS - AMENDMENT ORDER NO. 8 2022 ref: 91622/03/202322/03/2023Nid i'w alw i mewn
CAIS AM GYMORTH CALEDI AR ARDRETHI ANNOMESTIG ref: 91522/03/202322/03/2023Nid i'w alw i mewn