Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Is-bwyllgor Trwyddedu a Rheoli, 2 meetings
Aelod Yn bresennol
County Councillor Jim Higginson 2
County Councillor Brian Strong 2
County Councillor Jamie Treharne 2