Yn bresennol

Presenoldeb County Councillor Jamie Treharne

Ystadegau mynychu County Councillor Jamie Treharne
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:19
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 19   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer County Councillor Jamie Treharne
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
27/10/2020 Cyd-Pwyllgor Dethol ,27/10/2020 Disgwyliedig
02/11/2020 Cyd-Pwyllgor Dethol ,02/11/2020 Yn bresennol
10/12/2020 Cyd-Pwyllgor Dethol ,10/12/2020 Yn bresennol
10/09/2020 Cyngor Sir ,10/09/2020 Yn bresennol
22/10/2020 Cyngor Sir ,22/10/2020 Yn bresennol
03/12/2020 Cyngor Sir ,03/12/2020 Yn bresennol
14/01/2021 Cyngor Sir ,14/01/2021 Yn bresennol
03/11/2020 Is-bwyllgor Trwyddedu a Rheoli ,03/11/2020 Yn bresennol
13/11/2020 Is-bwyllgor Trwyddedu a Rheoli ,13/11/2020 Yn bresennol
17/09/2020 Pwyllgor Craffu Cymunedau Cryf ,17/09/2020 Yn bresennol
28/09/2020 Pwyllgor Craffu Cymunedau Cryf ,28/09/2020 Yn bresennol
12/11/2020 Pwyllgor Craffu Cymunedau Cryf ,12/11/2020 Yn bresennol
12/01/2021 Pwyllgor Craffu Cymunedau Cryf ,12/01/2021 Yn bresennol
28/01/2021 Pwyllgor Craffu Cymunedau Cryf ,28/01/2021 Yn bresennol
19/11/2020 Pwyllgor Dethol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ,19/11/2020 Yn bresennol
30/11/2020 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,30/11/2020 Yn bresennol
18/01/2021 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,18/01/2021 Yn bresennol
17/12/2020 Pwyllgor Trwyddedu a Rheleiddio ,17/12/2020 Yn bresennol
12/01/2021 Pwyllgor Trwyddedu a Rheleiddio ,12/01/2021 Yn bresennol
23/02/2021 Pwyllgor Trwyddedu a Rheleiddio ,23/02/2021 Yn bresennol