Yn bresennol

Presenoldeb County Councillor Paul Pavia

Ystadegau mynychu County Councillor Paul Pavia
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:11
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 10   91%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   9%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer County Councillor Paul Pavia
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
21/07/2020 Cyd-Pwyllgor Dethol ,21/07/2020 Yn bresennol
04/06/2020 Cyngor Sir ,04/06/2020 Yn bresennol
16/07/2020 Cyngor Sir ,16/07/2020 Yn bresennol
10/09/2020 Cyngor Sir ,10/09/2020 Yn bresennol
19/06/2020 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol ,19/06/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
26/06/2020 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol ,26/06/2020 Yn bresennol
02/07/2020 Pwyllgor Craffu Oedolion ,02/07/2020 Yn bresennol
27/07/2020 Pwyllgor Dethol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ,27/07/2020 Disgwyliedig
24/09/2020 Pwyllgor Dethol Economi a Datblygu ,24/09/2020 Yn bresennol
12/05/2020 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,12/05/2020 Yn bresennol
21/05/2020 Seminarau Aelodau ,21/05/2020 Yn bresennol
02/06/2020 Seminarau Aelodau ,02/06/2020 Yn bresennol