Yn bresennol

Presenoldeb County Councillor Mat Feakins

Ystadegau mynychu County Councillor Mat Feakins
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:13
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 9   69%
Cafwyd Ymddiheuriad:4   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):4   31%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer County Councillor Mat Feakins
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
21/07/2020 Cyd-Pwyllgor Dethol ,21/07/2020 Disgwyliedig
27/10/2020 Cyd-Pwyllgor Dethol ,27/10/2020 Disgwyliedig
02/11/2020 Cyd-Pwyllgor Dethol ,02/11/2020 Disgwyliedig
04/06/2020 Cyngor Sir ,04/06/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
16/07/2020 Cyngor Sir ,16/07/2020 Yn bresennol
10/09/2020 Cyngor Sir ,10/09/2020 Yn bresennol
22/10/2020 Cyngor Sir ,22/10/2020 Disgwyliedig
25/06/2020 Pwyllgor Archwilio ,25/06/2020 Yn bresennol
30/07/2020 Pwyllgor Archwilio ,30/07/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
15/10/2020 Pwyllgor Archwilio ,15/10/2020 Disgwyliedig
26/11/2020 Pwyllgor Archwilio ,26/11/2020 Yn bresennol
07/07/2020 Pwyllgor Cynllunio ,07/07/2020 Yn bresennol
04/08/2020 Pwyllgor Cynllunio ,04/08/2020 Yn bresennol
01/09/2020 Pwyllgor Cynllunio ,01/09/2020 Disgwyliedig
06/10/2020 Pwyllgor Cynllunio ,06/10/2020 Yn bresennol
03/11/2020 Pwyllgor Cynllunio ,03/11/2020 Yn bresennol
24/09/2020 Pwyllgor Dethol Economi a Datblygu ,24/09/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
19/10/2020 Pwyllgor Dethol Economi a Datblygu ,19/10/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
05/10/2020 Ymddiriedolaeth Gwaddol Ysgol Fferm Sir Fynwy ,05/10/2020 Yn bresennol