Yn bresennol

Presenoldeb County Councillor John Crook

Ystadegau mynychu County Councillor John Crook
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:29
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 28   97%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   3%
Gwahoddiadau a gafwyd:1
Gwahoddiadau wedi'u derbyn:0   0% o wahoddiadau

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer County Councillor John Crook
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
06/09/2023, 17:00 Cabinet ,06/09/2023, 17:00 Yn bresennol
04/10/2023, 17:00 Cabinet ,04/10/2023, 17:00 Yn bresennol
11/10/2023, 17:00 Cabinet ,11/10/2023, 17:00 Yn bresennol
08/11/2023, 17:00 Cabinet ,08/11/2023, 17:00 Yn bresennol
15/11/2023, 17:00 Cabinet ,15/11/2023, 17:00 Yn bresennol
14/11/2023, 10:00 Cyd-Pwyllgor Dethol ,14/11/2023, 10:00 Yn bresennol
22/06/2023, 14:00 Cyngor Sir ,22/06/2023, 14:00 Yn bresennol
20/07/2023, 14:00 Cyngor Sir ,20/07/2023, 14:00 Yn bresennol
31/08/2023, 14:00 Cyngor Sir ,31/08/2023, 14:00 Yn bresennol
14/09/2023, 14:00 Cyngor Sir ,14/09/2023, 14:00 Disgwyliedig
21/09/2023, 14:00 Cyngor Sir ,21/09/2023, 14:00 Yn bresennol
26/10/2023, 14:00 Cyngor Sir ,26/10/2023, 14:00 Yn bresennol
07/12/2023, 14:00 Cyngor Sir ,07/12/2023, 14:00 Disgwyliedig
28/09/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Lle ,28/09/2023, 10:00 Yn bresennol
23/10/2023, 16:00 Pwyllgor Craffu Lle ,23/10/2023, 16:00 Yn bresennol
26/06/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Pobl ,26/06/2023, 10:00 Disgwyliedig
18/07/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Pobl ,18/07/2023, 10:00 Yn bresennol
19/07/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Pobl ,19/07/2023, 10:00 Yn bresennol
10/08/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Pobl ,10/08/2023, 10:00 Yn bresennol
01/12/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Pobl ,01/12/2023, 10:00 Yn bresennol
04/07/2023, 14:00 Pwyllgor Cynllunio ,04/07/2023, 14:00 Yn bresennol
01/08/2023, 14:00 Pwyllgor Cynllunio ,01/08/2023, 14:00 Yn bresennol
12/09/2023, 14:00 Pwyllgor Cynllunio ,12/09/2023, 14:00 Yn bresennol
03/10/2023, 14:00 Pwyllgor Cynllunio ,03/10/2023, 14:00 Yn bresennol
07/11/2023, 14:00 Pwyllgor Cynllunio ,07/11/2023, 14:00 Yn bresennol
05/12/2023, 14:00 Pwyllgor Cynllunio ,05/12/2023, 14:00 Disgwyliedig
29/06/2023, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit ,29/06/2023, 14:00 Yn bresennol
06/07/2023, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit ,06/07/2023, 14:00 Disgwyliedig
27/07/2023, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit ,27/07/2023, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
20/09/2023, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit ,20/09/2023, 14:00 Yn bresennol
19/10/2023, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit ,19/10/2023, 14:00 Yn bresennol
04/12/2023, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit ,04/12/2023, 14:00 Yn bresennol
21/06/2023, 10:00 Pwyllgor Perfformiad a Throsolwg ,21/06/2023, 10:00 Yn bresennol
20/09/2023, 10:00 Pwyllgor Perfformiad a Throsolwg ,20/09/2023, 10:00 Yn bresennol fel dirprwy
12/09/2023, 10:00 Seminarau Aelodau ,12/09/2023, 10:00 Disgwyliedig
13/09/2023, 10:00 Seminarau Aelodau ,13/09/2023, 10:00 Disgwyliedig
14/09/2023, 17:00 Seminarau Aelodau ,14/09/2023, 17:00 Disgwyliedig
19/09/2023, 09:30 Seminarau Aelodau ,19/09/2023, 09:30 Disgwyliedig
25/09/2023, 17:00 Seminarau Aelodau ,25/09/2023, 17:00 Disgwyliedig
10/10/2023, 14:30 Seminarau Aelodau ,10/10/2023, 14:30 Gwahoddwyd
10/10/2023, 17:00 Seminarau Aelodau ,10/10/2023, 17:00 Disgwyliedig
25/10/2023, 17:30 Seminarau Aelodau ,25/10/2023, 17:30 Disgwyliedig
13/11/2023, 10:00 Seminarau Aelodau ,13/11/2023, 10:00 Disgwyliedig
27/11/2023, 10:00 Seminarau Aelodau ,27/11/2023, 10:00 Disgwyliedig
29/06/2023, 17:00 Severnside Area Forum ,29/06/2023, 17:00 Disgwyliedig
28/09/2023, 17:00 Severnside Area Forum ,28/09/2023, 17:00 Disgwyliedig