Yn bresennol

Presenoldeb County Councillor Sara Jones

Ystadegau mynychu County Councillor Sara Jones
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:15
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 14   93%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   7%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer County Councillor Sara Jones
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
07/10/2020 Cabinet ,07/10/2020 Yn bresennol
21/10/2020 Cabinet ,21/10/2020 Yn bresennol
04/11/2020 Cabinet ,04/11/2020 Yn bresennol
02/12/2020 Cabinet ,02/12/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
16/12/2020 Cabinet ,16/12/2020 Yn bresennol
06/01/2021 Cabinet ,06/01/2021 Yn bresennol
20/01/2021 Cabinet ,20/01/2021 Yn bresennol
10/09/2020 Cyngor Sir ,10/09/2020 Yn bresennol
22/10/2020 Cyngor Sir ,22/10/2020 Yn bresennol
03/12/2020 Cyngor Sir ,03/12/2020 Yn bresennol
14/01/2021 Cyngor Sir ,14/01/2021 Yn bresennol
17/09/2020 Pwyllgor Craffu Cymunedau Cryf ,17/09/2020 Yn bresennol
12/01/2021 Pwyllgor Craffu Cymunedau Cryf ,12/01/2021 Yn bresennol
20/10/2020 Pwyllgor Craffu Oedolion ,20/10/2020 Yn bresennol
25/11/2020 Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc ,25/11/2020 Disgwyliedig
07/09/2020 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,07/09/2020 Yn bresennol