Yn bresennol

Presenoldeb County Councillor Dave Jones

Ystadegau mynychu County Councillor Dave Jones
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:9
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 7   78%
Cafwyd Ymddiheuriad:2   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   22%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer County Councillor Dave Jones
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
27/10/2020 Cyd-Pwyllgor Dethol ,27/10/2020 Disgwyliedig
04/06/2020 Cyngor Sir ,04/06/2020 Yn bresennol
16/07/2020 Cyngor Sir ,16/07/2020 Yn bresennol
10/09/2020 Cyngor Sir ,10/09/2020 Yn bresennol
22/10/2020 Cyngor Sir ,22/10/2020 Yn bresennol
09/07/2020 Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc ,09/07/2020 Yn bresennol
08/09/2020 Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc ,08/09/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
13/10/2020 Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc ,13/10/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
25/11/2020 Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc ,25/11/2020 Disgwyliedig
18/06/2020 Seminarau Aelodau ,18/06/2020 Yn bresennol
05/10/2020 Ymddiriedolaeth Gwaddol Ysgol Fferm Sir Fynwy ,05/10/2020 Yn bresennol