Yn bresennol

Presenoldeb County Councillor Jim Higginson

Ystadegau mynychu County Councillor Jim Higginson
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:16
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 16   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer County Councillor Jim Higginson
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
10/09/2020 Cyngor Sir ,10/09/2020 Yn bresennol
22/10/2020 Cyngor Sir ,22/10/2020 Yn bresennol
03/12/2020 Cyngor Sir ,03/12/2020 Yn bresennol
14/01/2021 Cyngor Sir ,14/01/2021 Disgwyliedig
03/11/2020 Is-bwyllgor Trwyddedu a Rheoli ,03/11/2020 Yn bresennol
13/11/2020 Is-bwyllgor Trwyddedu a Rheoli ,13/11/2020 Yn bresennol
30/07/2020 Pwyllgor Archwilio ,30/07/2020 Yn bresennol
15/10/2020 Pwyllgor Archwilio ,15/10/2020 Yn bresennol
26/11/2020 Pwyllgor Archwilio ,26/11/2020 Yn bresennol
07/01/2021 Pwyllgor Archwilio ,07/01/2021 Yn bresennol
04/08/2020 Pwyllgor Cynllunio ,04/08/2020 Yn bresennol
01/09/2020 Pwyllgor Cynllunio ,01/09/2020 Yn bresennol
06/10/2020 Pwyllgor Cynllunio ,06/10/2020 Yn bresennol
03/11/2020 Pwyllgor Cynllunio ,03/11/2020 Yn bresennol
01/12/2020 Pwyllgor Cynllunio ,01/12/2020 Yn bresennol
05/01/2021 Pwyllgor Cynllunio ,05/01/2021 Yn bresennol
03/09/2020 Pwyllgor Trwyddedu a Rheleiddio ,03/09/2020 Yn bresennol
17/12/2020 Pwyllgor Trwyddedu a Rheleiddio ,17/12/2020 Disgwyliedig
12/01/2021 Pwyllgor Trwyddedu a Rheleiddio ,12/01/2021 Disgwyliedig