Yn bresennol

Presenoldeb County Councillor Tony Easson

Ystadegau mynychu County Councillor Tony Easson
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:24
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 24   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer County Councillor Tony Easson
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
21/07/2020 Cyd-Pwyllgor Dethol ,21/07/2020 Yn bresennol
27/10/2020 Cyd-Pwyllgor Dethol ,27/10/2020 Disgwyliedig
02/11/2020 Cyd-Pwyllgor Dethol ,02/11/2020 Yn bresennol
04/06/2020 Cyngor Sir ,04/06/2020 Yn bresennol
16/07/2020 Cyngor Sir ,16/07/2020 Yn bresennol
10/09/2020 Cyngor Sir ,10/09/2020 Yn bresennol
22/10/2020 Cyngor Sir ,22/10/2020 Yn bresennol
23/09/2020 Grŵp Trafnidiaeth Strategol ,23/09/2020 Yn bresennol
25/11/2020 Grŵp Trafnidiaeth Strategol ,25/11/2020 Yn bresennol
25/06/2020 Pwyllgor Archwilio ,25/06/2020 Yn bresennol
30/07/2020 Pwyllgor Archwilio ,30/07/2020 Yn bresennol
15/10/2020 Pwyllgor Archwilio ,15/10/2020 Yn bresennol
26/11/2020 Pwyllgor Archwilio ,26/11/2020 Yn bresennol
17/09/2020 Pwyllgor Craffu Cymunedau Cryf ,17/09/2020 Yn bresennol
28/09/2020 Pwyllgor Craffu Cymunedau Cryf ,28/09/2020 Yn bresennol
12/11/2020 Pwyllgor Craffu Cymunedau Cryf ,12/11/2020 Disgwyliedig
02/07/2020 Pwyllgor Craffu Oedolion ,02/07/2020 Yn bresennol
07/07/2020 Pwyllgor Cynllunio ,07/07/2020 Yn bresennol
04/08/2020 Pwyllgor Cynllunio ,04/08/2020 Yn bresennol
01/09/2020 Pwyllgor Cynllunio ,01/09/2020 Yn bresennol
06/10/2020 Pwyllgor Cynllunio ,06/10/2020 Yn bresennol
03/11/2020 Pwyllgor Cynllunio ,03/11/2020 Yn bresennol
23/06/2020 Pwyllgor Trwyddedu a Rheleiddio ,23/06/2020 Yn bresennol
03/09/2020 Pwyllgor Trwyddedu a Rheleiddio ,03/09/2020 Yn bresennol
18/06/2020 Seminarau Aelodau ,18/06/2020 Yn bresennol
05/10/2020 Ymddiriedolaeth Gwaddol Ysgol Fferm Sir Fynwy ,05/10/2020 Yn bresennol