Yn bresennol

Presenoldeb County Councillor Bryan Jones

Ystadegau mynychu County Councillor Bryan Jones
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:4
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 4   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer County Councillor Bryan Jones
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
04/06/2020 Cyngor Sir ,04/06/2020 Yn bresennol
16/07/2020 Cyngor Sir ,16/07/2020 Yn bresennol
10/09/2020 Cyngor Sir ,10/09/2020 Yn bresennol
22/10/2020 Cyngor Sir ,22/10/2020 Yn bresennol
25/06/2020 Pwyllgor Archwilio ,25/06/2020 Disgwyliedig
30/07/2020 Pwyllgor Archwilio ,30/07/2020 Disgwyliedig
15/10/2020 Pwyllgor Archwilio ,15/10/2020 Disgwyliedig
26/11/2020 Pwyllgor Archwilio ,26/11/2020 Disgwyliedig
23/06/2020 Pwyllgor Trwyddedu a Rheleiddio ,23/06/2020 Disgwyliedig
03/09/2020 Pwyllgor Trwyddedu a Rheleiddio ,03/09/2020 Disgwyliedig
05/10/2020 Ymddiriedolaeth Gwaddol Ysgol Fferm Sir Fynwy ,05/10/2020 Disgwyliedig