Yn bresennol

Presenoldeb County Councillor Peter Fox

Ystadegau mynychu County Councillor Peter Fox
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:15
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 15   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer County Councillor Peter Fox
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
07/10/2020 Cabinet ,07/10/2020 Yn bresennol
21/10/2020 Cabinet ,21/10/2020 Yn bresennol
04/11/2020 Cabinet ,04/11/2020 Yn bresennol
02/12/2020 Cabinet ,02/12/2020 Yn bresennol
16/12/2020 Cabinet ,16/12/2020 Yn bresennol
06/01/2021 Cabinet ,06/01/2021 Yn bresennol
20/01/2021 Cabinet ,20/01/2021 Yn bresennol
03/02/2021 Cabinet ,03/02/2021 Yn bresennol
03/03/2021 Cabinet ,03/03/2021 Disgwyliedig
10/09/2020 Cyngor Sir ,10/09/2020 Yn bresennol
22/10/2020 Cyngor Sir ,22/10/2020 Yn bresennol
03/12/2020 Cyngor Sir ,03/12/2020 Yn bresennol
14/01/2021 Cyngor Sir ,14/01/2021 Yn bresennol
14/09/2020 Investment Committee ,14/09/2020 Yn bresennol
20/01/2021 Investment Committee ,20/01/2021 Yn bresennol
19/11/2020 Pwyllgor Dethol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ,19/11/2020 Yn bresennol
26/01/2021 Seminarau Aelodau ,26/01/2021 Disgwyliedig