Pori cyfarfodydd

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

This page lists the meetings for Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd.

Some committees produce forward plans which are details of items that the committee are due to discuss and when. For more information on items committees will consider click here

To watch a live streaming of this meeting visit our youtube page here or to watch recordings of previous meetings held by the committee click here

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Mae 11 cynghorydd ar y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd. Mae'r pwyllgor yn gyfrifol am sicrhau fod elfen ddemocrataidd y cyngor yn gweithredu'n gywir yn cynnwys sicrhau bod nifer ddigonol o staff, swyddfeydd ac adnoddau ar gael i gefnogi cynghorwyr yn eu rôl. Mae'r Pwyllgor hefyd yn gyfrifol am hyrwyddo democratiaeth leol.

 

Y pwyllgor sy'n dynodi pennaeth gwasanaethau democrataidd.