Pori cyfarfodydd

Pwyllgor Trwyddedu a Rheleiddio

This page lists the meetings for Pwyllgor Trwyddedu a Rheleiddio.

Some committees produce forward plans which are details of items that the committee are due to discuss and when. For more information on items committees will consider click here

To watch a live streaming of this meeting visit our youtube page here or to watch recordings of previous meetings held by the committee click here

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Trwyddedu a Rheleiddio

Mae 12 cynghorydd ar y Pwyllgor Trwyddedu a Rheoleiddio ac mae'n ystyried ceisiadau gan fusnesau ac unigolion i gynnal digwyddiadau neu gynnal busnes sydd angen trwydded a gymeradwywyd gan yr awdurdod lleol.