Pori cyfarfodydd

Pwyllgor Ardal Sir Fynwy Canolog

This page lists the meetings for Pwyllgor Ardal Sir Fynwy Canolog.

Some committees produce forward plans which are details of items that the committee are due to discuss and when. For more information on items committees will consider click here

To watch a live streaming of this meeting visit our youtube page here or to watch recordings of previous meetings held by the committee click here

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Ardal Sir Fynwy Canolog

Mae gan Sir Fynwy bedwar Pwyllgor Ardal, Glannau Hafren, Bryn-y-Cwm, Canol Sir Fynwy a'r Gwy Isaf bob un yn gyfrifol am godi ymwybyddiaeth o faterion lleol.

 

Mae Cynghorwyr Sir, Cymuned a Thref y wardiau o fewn yr ardal yn mynychu'r cyfarfodydd a gynhelir yn lleol o fewn yr ardal mae'r pwyllgor yn gyfrifol amdani.

 

Mae'r Fforwm Gwledig yn agored i Gynghorau Cymuned a Thref a Chynghorau Sir sydd â'r nod i drin materion mewn ardaloedd gwledig gan bennaf o Sir Fynwy.