Agenda

Lleoliad: Steve Greenslade Room, County Hall, Usk

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Cynllun Trosiant Ailgartrefu Cyflym 2022-2027 pdf icon PDF 3 MB

Adran/Wardiau yr Effeithir Arnynt: Y cyfan

Diben: Cymeradwyo a mabwysiadu’r Cynllun Trosiant Ailgartrefu Cyflym 2022-2027 arfaethedig a’r Cynllun Gweithredu sy’n mynd gydag ef.

Awdur: Rebecca Cresswell, Cydlynydd Strategol Trawsnewid Digartrefedd

 

Manylion Cyswllt: rebeccacresswell@monmouthshire.gov.uk