Agenda

Lleoliad: The Council Chamber, County Hall, Rhadyr, Usk, NP15 1GA with remote attendance

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldebau.

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd.

4.

Adroddiad Monitro Blynyddol y Gymraeg 2022-23 – Er mwyn craffu ar berfformiad y Cyngor o ran cydymffurfio gyda Safonau’r Gymraeg. pdf icon PDF 413 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

2023/24 Diweddariad Cynnar ar Gynnydd y Gyllideb Refeniw – craffu ar sefyllfa gyllidebol gwasanaethau sydd o fewn cylch gorchwyl y Pwyllgor pdf icon PDF 292 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cyfarfod Nesaf: Dydd Mercher y 20fed o Fedi 2023 am 10.00am.