Agenda

Lleoliad: The Council Chamber, County Hall, The Rhadyr, Usk, NP15 1GA with remote attendance

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau dros Absenoldeb.

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd.

4.

Craffu cyn penderfynu ar ymgynghoriad Premiymau'r Dreth Gyngor: Eiddo Gwag hirdymor ac Ail Gartrefi - Ystyried canfyddiadau'r ymgynghoriad cyhoeddus ar gyflwyno premiymau treth gyngor o 1 Ebrill 2024 (adroddiad i ddilyn). pdf icon PDF 173 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Mis 9 Adroddiad Budget Outturn - Adroddiad monitro'r gyllideb ar gyfer craffu misol. pdf icon PDF 822 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Blaenraglen Waith y Pwyllgor Craffu Perfformiad a Throsolwg a’r Rhestr Weithredu. pdf icon PDF 111 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cynllunydd Gwaith y Cyngor a'r Cabinet pdf icon PDF 263 KB

8.

I gadarnhau'r cofnodion canlynol:

8a

Cyfarfod Cyffredin - Pwyllgor Craffu Perfformiad a Throsolwg - 17eg Ionawr 2023. pdf icon PDF 363 KB

8b

Cyfarfod Arbennig - Y Pwyllgor Craffu Perfformiad a Throsolwg - 25ain Ionawr 2023. pdf icon PDF 369 KB

9.

Cyfarfod Nesaf: Dydd Iau 27ain Ebrill 2023 am 10.00am.