Agenda

Lleoliad: Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA. View directions

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb.

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd.

4.

Craffu ar y Gyllideb: Craffu ar gynigion y Gyllideb ar gyfer 2023/24. Bydd cyflwyniad yn dilyn wedi ei deilwra ar gyfer craffu ar y meysydd a ddaw o fewn cylch gorchwyl y Pwyllgor Craffu Perfformiad a Trhsolwg. pdf icon PDF 7 MB

Defnyddiwch y ddolen hon i gael mynediad i’r papurau ar gyfer yr eitem hon – bydd ar gael fel rhan o agenda Cabinet 18 Ionawr.

20230118 Cabinet - Draft 2023-24 Revenue Capital Budget for consultation - Covering report Final v2.pdf (monmouthshire.gov.uk)

 

5.

Cyfarfod nesaf: Dydd Iau 23 Chwefror 2023 am 10.00am.