Agenda

Lleoliad: Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA. View directions

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ethol Cadeirydd

2.

Penodi Is-gadeirydd

3.

Datganiadau o Fuddiant

4.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd

5.

Diogelu’r Cyhoedd Adroddiad ar Berfformiad 2022-23 pdf icon PDF 144 KB

Adolygu perfformiad y maes gwasanaeth yma.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Monitro cyllideb 2022/23 - Adroddiad Alldro

Craffu ar adroddiadau Alldro Refeniw a Chyfalaf ar gyfer 2022-23

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Monitro’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol pdf icon PDF 135 KB

Rhoi cyfle i’r pwyllgor archwilio’r cynnydd sydd wedi’i wneud yn erbyn yr ymrwymiadau a wnaed yn y Cynllun Cydraddoldeb Strategol.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Rhaglen Waith a Rhestr Camau Gweithredu’r Pwyllgor Craffu Perfformiad a Throsolwg pdf icon PDF 376 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Cynllun Gwaith y Cabinet a’r Cyngor pdf icon PDF 219 KB

10.

Cadarnhau Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar y 27ain o Chwefror 2023 pdf icon PDF 497 KB

11.

Cyfarfod nesaf: 17eg o Orffennaf 2023