Agenda

Lleoliad: County Hall, Usk - Remote Attendance. View directions

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd

4.

Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg pdf icon PDF 312 KB

I graffu ar berfformiad yn erbyn y cynllun gweithredu.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cofrestr Risg Strategol pdf icon PDF 1 MB

I gytuno ar unrhyw risgiau yn y dyfodol ar gyfer eu craffu

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 522 KB

7.

Cynllun Gwaith y Cabinet a'r Cyngor pdf icon PDF 209 KB

8.

Blaenraglen Waith y Pwyllgor Craffu Perfformiad a Throsolwg a’r Rhestr Weithredu pdf icon PDF 420 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Cyfarfod Nesaf: Cyfarfod Arbennig - 17 Ionawr 2023