Agenda

Special Meeting, Pwyllgor Craffu Pobl - Dydd Gwener, 1af Rhagfyr, 2023 10.00 am

Lleoliad: The Council Chamber, County Hall, Rhadyr, Usk, NP15 1GA with remote attendance

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb.

2.

Datganiadau o Fuddiant.

3.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd.

4.

Galw i mewn penderfyniad y Cabinet ar 15fed Tachwedd 2023 mewn perthynas â datblygu dyfodol y Canolfannau Fy Niwrnod Fy Mywyd (My Day My Life). pdf icon PDF 12 KB

Dogfennau ychwanegol: