Agenda

Lleoliad: The Council Chamber, County Hall, The Rhadyr, Usk, NP15 1GA and remote attendance

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Fforwm Agored Cyhoeddus 15 Munud – Mae modd ymestyn hyn ar ddisgresiwn y pwyllgor.

4.

Galwch i Mewn: Tudor Street Property. pdf icon PDF 21 KB

Ystyried cais i ‘Alw i Mewn’ y cais am Benderfyniad Aelod Cabinet Unigol a gymerwyd ar 30ain Tachwedd 2022 sy’n ymwneud gyda’r defnydd o eiddo yn Stryd  Tudor cyn canlyniad yr adolygiad ehangach o’r Gwasanaethau Fy Niwrnod, Fy Mywyd sydd yn cael ei gynnal ar hyn o bryd.

 

 

 

Dogfennau ychwanegol: