Agenda

Pwyllgor Craffu Lle - Dydd Iau, 1af Chwefror, 2024 10.00 am

Lleoliad: The Council Chamber, County Hall, The Rhadyr, Usk, NP15 1GA with remote attendance

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb.

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd.

4.

Cynigion Craffu’r Cyllideb – Craffu ar fandadau’r gyllideb yng nghyswllt cylch gorchwyl y pwyllgor. pdf icon PDF 127 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Mesurau Rheoli Cŵn Gorchymyn Diogelu Mannau Agored i’r Cyhoedd – Craffu ar yr adroddiad diweddaraf. pdf icon PDF 188 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Blaenraglen Gwaith a Rhestr Camau Gweithredu y Pwyllgor Craffu Lle. pdf icon PDF 477 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cynllunydd Gwaith y Cabinet a’r Cyngor. pdf icon PDF 433 KB

8.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 275 KB

9.

Cyfarfod Nesaf: Dydd Mercher 6 Mawrth 2024 am 10.00am.