Agenda

Lleoliad: The Council Chamber, County Hall, The Rhadyr, Usk, NP15 1GA with remote attendance

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenioldeb.

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd.

4.

Deiseb: Bagiau Plastig Untro – Cytuno a ddylid cyfeirio hyn at y Weithrediaeth neu’r Cyngor Llawn ar gyfer gweithredu. pdf icon PDF 342 KB

5.

Gorchymyn Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus ar gyfer Rheoli Cŵn – Ar gyfer Aelodau fel bod modd llywio’r gwaith o fynd ymlaen i gam nesaf y Gorchymyn drafft. pdf icon PDF 96 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Dyluniad Stryd Monnow – Craffu’r dyluniad arfaethedig ar gyfer Stryd Monnow ar ôl ymgysylltu ac ymgynghori gyda’r gymuned. pdf icon PDF 472 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Blaenraglen Waith y Pwyllgor Craffu Lle a’r Rhestr o’r Camau Gweithredu. pdf icon PDF 373 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Blaenraglen Waith y Cabinet a’r Cyngor. pdf icon PDF 328 KB

9.

Cadarnhau’r cofnodion canlynol:

9a

Cyfarfod Arferol o’r Pwyllgor Craffu Lle ar 12fed Ionawr 2023. pdf icon PDF 491 KB

9b

Cyfarfod Arbennig o’r Pwyllgor Craffu Lle ar 2ail Chwefror 2023. pdf icon PDF 410 KB

10.

Cyfarfod Nesaf: Dydd Iau 25ain Mai 2023 am 10.00am.