Agenda

Lleoliad: Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA. View directions

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb.

2.

Datganiadau o Fuddiant.

3.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd.

4.

Craffu ar y Gyllideb: Craffu ar gynigion y Gyllideb ar gyfer 2023/24 (atodir cyflwyniad). pdf icon PDF 1 MB

Gofynnir i chi ddefnyddio’r ddolen yma i gael mynediad i’r papurau ar gyfer yr eitem hon – ar gael fel rhan o agenda Cabinet 18 Ionawr 2023.

 

20230118 Cabinet - Draft 2023-24 Revenue Capital Budget for consultation - Covering report Final v2.pdf (monmouthshire.gov.uk)

 

5.

Cyfarfod nesaf: Dydd Mercher 1 Mawrth 2023 am 10.00am.