Agenda

Special Meeting, Pwyllgor Craffu Lle - Dydd Llun, 26ain Medi, 2022 10.00 am

Lleoliad: The Council Chamber, County Hall, The Rhadyr, Usk, NP15 1GA and remote attendance

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau dros Absenoldeb.

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd.

4.

Ymateb i Gynllun Datblygu Lleol newydd Fforest y Ddena - Rhoi barn gan Gyngor Sir Fynwy fel rhan o broses ymgynghori Fforest y Ddena (adroddiad i ddilyn).

5.

Bwrw ymlaen â Chynllun Datblygu Lleol Newydd Sir Fynwy (CDLlN) - Cynnal gwaith craffu cyn penderfynu ar yr adroddiad. pdf icon PDF 296 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cynnig o ran yr Afonydd a'r Cefnfor - I gynnal craffu cyn y penderfyniad ar yr adroddiad. pdf icon PDF 273 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Deisebau a Dderbyniwyd - i argymell camau gweithredu i'r Cabinet. pdf icon PDF 394 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Blaenraglen Waith y Pwyllgor Craffu Lle pdf icon PDF 395 KB

9.

Cynllun Gwaith y Cabinet a'r Cyngor. pdf icon PDF 50 KB

10.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 352 KB

11.

Cyfarfod Nesaf: Dydd Iau 10fed Tachwedd 2022 am 10.00am.