Agenda

Lleoliad: County Hall, Usk - Remote Attendance. View directions

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd

 

Canllawiau ~ Fforwm Agored Cyhoeddus y Pwyllgor Dethol


Mae ein cyfarfodydd Pwyllgor Dethol yn cael eu ffrydio'n fyw a bydd dolen i'r ffrwd fyw ar gael ar dudalen gyfarfod
gwefan Cyngor Sir Fynwy

Os hoffech rannu eich barn ar unrhyw gynigion sy'n cael eu trafod gan Bwyllgorau Dethol, gallwch gyflwyno eich sylwadau drwy ddefnyddio'r ffurflen hon

  • Rhannwch eich barn drwy lanlwytho ffeil fideo neu sain (uchafswm o 4 munud); neu
  • Cyflwynwch sylwadau ysgrifenedig (drwy Microsoft Word, uchafswm o 500 gair)

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer cyfrif Fy Sir Fynwy er mwyn cyflwyno'r ymateb neu ddefnyddio eich manylion mewngofnodi os ydych wedi cofrestru o'r blaen.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno sylwadau i'r Cyngor yw 5pm dri diwrnod gwaith clir cyn y cyfarfod. Os bydd y sylwadau a dderbynnir yn fwy na 30 munud, bydd detholiad o'r rhain, yn seiliedig ar thema, yn cael eu rhannu yng nghyfarfod y Pwyllgor Dethol.  Bydd yr holl sylwadau a dderbynnir ar gael i gynghorwyr cyn y cyfarfod.

Os hoffech fynychu un o'n cyfarfodydd i siarad dan y Fforwm Agored i'r Cyhoedd, bydd angen i chi roi tri diwrnod o hysbysiad i ni drwy gysylltu â Scrutiny@monmouthshire.gov.uk.Y cadeirydd sy’n penderfynu faint o amser a roddir i bob aelod o’r cyhoedd i siarad, ond i’n galluogi i roi cyfle i nifer o siaradwyr, gofynnwn nad yw cyfraniadau yn hirach na 3 munud.

Os hoffech awgrymu pynciau i un o'n Pwyllgorau Dethol graffu arnynt yn y dyfodol, gwnewch hynny drwy e-bostio Scrutiny@monmouthshire.gov.uk

 

 

 

4.

Strategaeth Toiledau Lleol pdf icon PDF 663 KB

Craffu ar y datblygiad polisi diweddaraf.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Band Eang Gwledig pdf icon PDF 479 KB

I ddarparu diweddariad fel y gofynnwyd amdano.

 

6.

Gwasanaeth Casglu Gwastraff Gardd pdf icon PDF 512 KB

I gynnal craffu cyn penderfynu ar y newidiadau arfaethedig i'r Gwasanaeth Casglu Gwastraff Gardd.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Blaenraglen Waith a Rhestr Weithredu’r Pwyllgor Craffu Lle pdf icon PDF 12 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Cynllunydd Gwaith y Cyngor a'r Cabinet pdf icon PDF 247 KB

9.

Cofnodion pdf icon PDF 385 KB

10.

I nodi dyddiad y cyfarfod nesaf fel 3ydd Mawrth 2023 a Chyfarfod Arbennig ar 2il Chwefror 2023 (Cyllideb)