Agenda

Pwyllgor Craffu Lle - Dydd Iau, 15fed Medi, 2022 12.30 pm, POSTPONED

Lleoliad: County Hall, Usk - Remote Attendance. View directions

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau dros Absenoldeb.

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd.

4.

Cynnig o ran yr Afonydd a'r Cefnfor - I gynnal craffu cyn y penderfyniad ar yr adroddiad. pdf icon PDF 273 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Bwrw ymlaen â Chynllun Datblygu Lleol Newydd Sir Fynwy (CDLlN) - Craffu ar bapur dewisiadau ar gyfer adolygu'r Cynllun Datblygu Lleol. pdf icon PDF 280 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Band Eang Gwledig - I ddarparu diweddariad sefyllfa. pdf icon PDF 366 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Deisebau a Dderbyniwyd - i argymell camau gweithredu i'r Cabinet. pdf icon PDF 394 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Blaenraglen Waith y Pwyllgor Craffu Lle pdf icon PDF 392 KB

9.

Cynllun Gwaith y Cabinet a'r Cyngor. pdf icon PDF 49 KB

10.

Cyfarfodydd nesaf:

·         Cyfarfod Arbennig - Dydd Llun 26ain Medi 2022 am 10.00am.

·         Cyfarfod Cyffredin - Dydd Iau 10ain Tachwedd 2022 am 12.30pm.