Agenda

Pwyllgor Dethol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus - Dydd Llun, 19eg Mehefin, 2023 10.00 am

Lleoliad: The Council Chamber, County Hall, The Rhadyr, Usk, NP15 1GA with remote attendance

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ethol Cadeirydd.

2.

Penodi Is-gadeirydd.

3.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

4.

Datganiadau o Fuddiant

5.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd

Canllawiau ~ Fforwm Agored Cyhoeddus y Pwyllgor Dethol

 

Mae ein cyfarfodydd Pwyllgor Dethol yn cael eu ffrydio'n fyw a bydd dolen i'r ffrwd fyw ar gael ar dudalen gyfarfod gwefan Cyngor Sir Fynwy

 

Os hoffech i rannu eich barn ar unrhyw gynigion sy'n cael eu trafod gan Bwyllgorau Dethol, gallwch gyflwyno eich sylwadau drwy ddefnyddio'r ffurflen hon

 

·      Rhannwch eich barn drwy lanlwytho ffeil fideo neu sain (uchafswm o 4 munud) neu os yw’n well gennych;

·      Cyflwynwch gynrychiolaeth ysgrifenedig (drwy Microsoft Word, uchafswm o 500 gair)

 

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer cyfrif Fy Sir Fynwy  er mwyn cyflwyno'r ymateb neu ddefnyddio eich manylion mewngofnodi os ydych wedi cofrestru o'r blaen. 

 

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno sylwadau i'r Cyngor yw 5pm dri diwrnod gwaith clir cyn y cyfarfod.

 

Os bydd y sylwadau a dderbynnir yn fwy na 30 munud, bydd detholiad o'r rhain, yn seiliedig ar thema, yn cael eu rhannu yng nghyfarfod y Pwyllgor Dethol.  Bydd yr holl sylwadau a dderbynnir ar gael i gynghorwyr cyn y cyfarfod.


Os hoffech awgrymu pynciau i un o'n Pwyllgorau Dethol graffu arnynt yn y dyfodol, gwnewch hynny drwy e-bostio
Scrutiny@monmouthshire.gov.uk

 

 

6.

Cyflwyniad ynghylch Peilot Integreiddio a Thrawsnewid Blynyddoedd Cynnar a Dechrau’n Deg: Adolygu effeithiolrwydd y peilot a'r goblygiadau ar gyfer Dechrau’n Deg (diweddariad llafar).

7.

Ystyried adroddiad ar y problemau tymor byr a thymor hir gyda thrafnidiaeth gyhoeddus yn Sir Fynwy (adroddiad i ddilyn).

8.

Blaenraglen Waith a Rhestr Weithredu’r Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cyhoeddus. pdf icon PDF 353 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Cynllunydd Gwaith y Cyngor a'r Cabinet pdf icon PDF 216 KB

10.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 24ain Ebrill 2023. pdf icon PDF 368 KB

11.

Cyfarfod Nesaf: Dydd Llun 23ain Hydref 2023 am 10.00am.