Agenda

Pwyllgor Ardal Gogledd Sir Fynwy - Dydd Mercher, 22ain Ionawr, 2020 1.00 pm

Lleoliad: Goytre Village Hall and Social Club, Newtown Road, Penperlleni, Pontypool, NP4 0AW.

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb.

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd

4.

Iechyd Meddwl Plant (Rhaglen Mynydd Iâ) - Cyflwyniad gan Emily Warren o'r Tîm Trawsnewid, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.

5.

Ymgynghoriad ar gynigion Cyllideb ddrafft Cyngor Sir Fynwy 2020/21 (mae adroddiadau i'r Cabinet dyddiedig 20 Rhagfyr 2019 ynghlwm):

5a

Cynigion Cyllideb Cyfalaf Drafft 2020/21 i 2023/24. pdf icon PDF 392 KB

5b

Cynigion y Gyllideb Refeniw Ddrafft 2020/21. pdf icon PDF 187 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adroddiad cynnydd gan Dîm y Fenni. pdf icon PDF 110 KB

7.

Y newyddion diweddaraf gan y Cynghorydd Sirol S. Woodhouse ynglŷn â'r cynnydd mewn perthynas â'r Grŵp Trafnidiaeth Strategol.

8.

Diweddariad gan Bwyllgor Cyswllt Gogledd Sir Fynwy. pdf icon PDF 51 KB

9.

Cadarnhau a llofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol. pdf icon PDF 85 KB

10.

Er gwybodaeth:

10a

Rhaglen Waith Craffu Sir Fynwy. pdf icon PDF 613 KB

10b

Blaen-raglen Waith Busnes y Cyngor a'r Cabinet. pdf icon PDF 520 KB

11.

Rhaglen Waith Pwyllgor Ardal Gogledd Sir Fynwy. pdf icon PDF 55 KB

12.

Cyfarfod nesaf: 25ain Mawrth 2020, 1.00pm.