Agenda

Lleoliad: The Council Chamber, Town Hall, Abergavenny

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd.

4.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol. pdf icon PDF 157 KB

5.

Ymgynghoriad Drafft Adroddiad Adolygu Cynllun Datblygu Lleol Sir Fynwy. pdf icon PDF 93 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Parth Cyhoeddus y Fenni - Diweddariad Llafar ar Gynnydd.

7.

Tîm Datblygu Partneriaeth Cymunedol. pdf icon PDF 188 KB

8.

Adroddiad Cynnydd gan Dîm y Fenni. pdf icon PDF 19 KB

9.

Ystyried cwestiynau/materion y gall aelodau ddymuno i'r Cynghorydd S. Woodhouse eu codi yng nghyfarfod y Grŵp Trafnidiaeth Strategol ar 7 Chwefror 2018.

10.

Penodi aelod o Bwyllgor Ardal Bryn y Cwm i fod yn aelod o Fwrdd Partneriaeth Grass Routes.

11.

Er gwybodaeth:

11a

Rhaglen Waith Craffu Sir Fynwy. pdf icon PDF 445 KB

11b

Blaengynllunydd ar gyfer Busnes y Cabinet a'r Cyngor. pdf icon PDF 452 KB

12.

Blaenraglen Waith y Dyfodol Pwyllgor Ardal Bryn y Cwm. pdf icon PDF 79 KB

13.

Cyfarfod nesaf.

Dydd Mercher 14 Mawrth 2018 am 1.00pm.