Agenda

Lleoliad: Chepstow Leisure Centre - Chepstow. View directions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd

4.

Diweddariad ynglŷn â’r Rheilffordd

Gwasanaethau i Fryste a Chaerdydd, Datblygiad Cyffordd Twnnel Hafren a Gorsaf Cas-gwent - Christian Schmidt, Swyddog Cynllunio a Pholisi Trafnidiaeth

 

5.

Datblygiad y Metro

Diweddariad oddi wrth Christian Schmidt, Swyddog Cynllunio a Pholisi Trafnidiaeth

 

6.

Materion yn ymwneud â Ffyrdd

Diweddariadau oddi wrth Roger Hoggins, Pennaeth Gwasanaeth – Prosiectau Strategol (Term Penodol)

 

·         Astudiaeth Ffordd Cas-gwent – Ymateb yngl?n â chyllid

·         Heol Mounton – ymateb y cyhoedd i gynigion gwella

·         Cylchdro High Beech

 

7.

Cau ffyrdd a chyfleoedd hyfforddi chwarae yn y stryd

Jude Langdon, Arweinydd Datblygiad Cymunedol a Phartneriaeth

 

8.

I nodi cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd ar yr 16eg o Hydref 2019 pdf icon PDF 87 KB

9.

Eitemau am yr agenda nesaf

·         Cyngor Iechyd Cymunedol (CIC) Bydd y prif swyddog, Angela Mutlow yn mynychu er mwyn cynnig trosolwg o rôl y CIC a chynlluniau y dyfodol

 

10.

I gadarnhau dyddiad y cyfarfod nesaf fel dydd Mercher yr 8fed o Ebrill 2020 am 10:00yb yng Nghanolfan Hamdden Cas-gwent