Agenda

Pwyllgor Ardal Gwy Isaf - Dydd Mercher, 16eg Hydref, 2019 10.00 am

Lleoliad: Chepstow Leisure Centre - Chepstow. View directions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd

4.

Y diweddaraf am Yysbyty Cas-Gwent: Bronwen John, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

5.

Trosiant Staff Uchel Arolygydd Micah Hassell, Heddlu Gwent

6.

Y Diweddaraf am Ffyrdd: Cylchfan High Beech/Ffordd Osgoi Cas-gwent, Ffordd Gyswllt yr M48, yr A466, Arwynebedd Ffordd rhwng Pont Bigsweir a Llaneuddogwy - Roger Hoggins, Pennaeth Gweithrediadau a Paul Keeble, Peiriannydd Gr┼Áp, Priffyrdd a Rheoli Llifogydd

7.

Y Diweddaraf am y Rheilffyrdd - gwasanaethau i Fryste a Chaerdydd, datblygiad Cyffordd Twnnel Hafren a Gorsaf Cas-gwent: Roger Hoggins, Pennaeth Gweithrediadau

8.

Nodi'r cofnod o'r cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd ar 17eg Gorffennaf 2019 pdf icon PDF 85 KB

9.

Eitemau ar gyfer yr agenda nesaf

10.

I gadarnhau dyddiad y cyfarfod nesaf fel 22ain Ionawr 2020