Agenda

Pwyllgor Ardal Gwy Isaf - Dydd Mercher, 17eg Ebrill, 2019 10.00 am

Lleoliad: Chepstow Leisure Centre - Chepstow. View directions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd

4.

Ysbyty Cas-gwent: Gwasanaethau presennol a'r dyfodol - Melanie Laidler, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.

5.

Ysgol Cas-gwent: Cyllid Band B/Ail-ddatblygu - Will McLean, Prif Swyddog, Plant a Phobl Ifanc

6.

Ysgol Arbennig Mounton House: Cynnig Cau Arfaethedig - Will McLean, Prif Swyddog, Plant a Phobl Ifanc

7.

Gorsaf Heddlu Cas-gwent: Cau'r Ddesg Flaen a materion eraill

8.

Cau’r A466

9.

Cadarnhau nodiadau'r cyfarfod diwethaf pdf icon PDF 87 KB

10.

Eitemau ar gyfer y cyfarfod nesaf: 1) Ysgolion Bro

11.

Dyddiad y cyfarfod nesaf: 17eg Gorffennaf 2019 yng Nghanolfan Hamdden Cas-gwent