Agenda

Penderfyniadiau Aelod Cabinet Unigol - Dydd Mercher, 25ain Mai, 2016 2.00 pm

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

RHAGLEN DDRAFFT CANLLAWIAU CYNLLUNIO ATODOL CYNLLUN DATBLYGU LLEOL SIR FYNWY pdf icon PDF 254 KB

Aelodo'r Cabinet:                Cyngor Cynghorydd P Murphy

 

Awduryr adroddiad:                        Jane Coppock and Martin Davies (Planning Policy

                                                Managers).

 

Rhif:                                       01633 644256 and 644826.

 

E bost:                                   janecoppock@monmouthshire.gov.uk a

martindavies@monmouthshire.gov.uk

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

Y FENNI: LLEOEDD LLEWYRCHUS LLAWN ADDEWID - CRONFA FENTHYCIAD CANOL Y DREF - FFI WEINYDDU pdf icon PDF 597 KB

 

Aelodo’r Cabinet:                Cyngor Cynghorydd P Murphy

 

Awdur yr adroddiad:            Stephen Griffiths, Strategy and Policy Officer (Housing)

                                                Rachel Rawlings, Whole Place Officer

 

Rhif:               01633 6444455

E bost:           Stephengriffiths@monmouthshire.gov.uk

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

ADOLYGIAD O WASANAETH CYNGOR CYN GWNEUD CAIS CYNLLUNIO YN CYNNWYS Y CYNNIG I GYNYDDU'R FFIOEDD AM Y GWASANAETH YMA pdf icon PDF 230 KB

Aelodo’r Cabinet:                Cyngor Cynghorwydd P Murphy

 

Awduryr adroddiad:                        Craig O’Connor (Senior Development Management

Officer) and Kim Lloyd (Business Manager)

 

Rhif:                                      01633 644849

Ebost:                                    craigoconnor@monmouthshire.gov.uk

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

CYNNING I WAHARDD AROS AR UNRHYW BRYD A GWAHARDD GYRRU (HEBLAW AM FYNEDAID) MOUNT WAY, CAS-GWENT pdf icon PDF 515 KB

Aelodo’r Cabinet:                Cyngor Cynghorwydd S B Jones

 

Awduryr adroddiad :           Paul Keeble – Traffic & Network Manager

 

Rhif:                                       01633 644733

Ebost:                                    paulkeeble@monmouthshire.gov.uk