Agenda and decisions

Penderfyniadiau Aelod Cabinet Unigol - Dydd Mercher, 22ain Mawrth, 2023 5.00 pm

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

CAIS AM GYMORTH CALEDI AR ARDRETHI ANNOMESTIG pdf icon PDF 149 KB

CABINET MEMBER:             County Councillor R Garrick

 

AUTHOR:

Ruth Donovan – Assistant Head of Finance: Revenues, Systems & Exchequer

Meredydd Owen – Shared Revenues Service Manager, Shared Revenues Service.

 

CONTACT DETAILS:

 

Tel:      01633 644592

Email:  ruthdonovan@monmouthshire.gov.uk

Tel:      01495 742364

Email:  meredydd.owen@torfaen.gov.uk

 

Penderfyniad:

Penderfynywyd cytuno ag argymhellion yr adroddiad

2.

GWAHANOL ORCHYMYNION RHEOLEIDDIO TRAFFIG - GORCHYMYN DIWYGIO RHIF 8 2022 pdf icon PDF 3 MB

CABINET MEMBER:                      County Councillor C Maby

 

AUTHOR:

Mark Hand, Head of Placemaking, Highways and Flooding 

Graham Kinsella, Traffic and Road Safety Manager 

Gareth Freeman, Assistant Engineer (Traffic) 

 

CONTACT DETAILS:  

E-mail:markhand@monmouthshire.gov.uk 
E-mail: garethfreeman@monmouthshire.gov.uk  

 

Penderfyniad:

Argymhellir peidio cynnal ymchwiliad cyhoeddus a symud ymlaen i gymeradwyo a gweithredu’r Gorchmynion arfaethedig a ddynodir isod:

 

Gwahardd Aros ar Unrhyw Amser ar Ran o Hereford Road, Trefynwy a Chynllun Cerdyn Parcio Preswylwyr yn Unig ar gyfer Rhifau 30,32 a 34 Hereford Road;

 

Cyfyngiad Bae Aros gyda Chyfyngiad Amser (3 awr o aros, dim dychwelyd o fewn 3 awr, 8am i 6pm yn unig, dydd Llun i ddydd Sul) ar ran o’r B4245, Gwndy;

 

Cynllun Parcio Cerdyn Preswylwyr yn unig ar gyfer Rhifau 1 i 7 Exmouth Place, Cas-gwent;

 

Gwahardd Llwytho/Dadlwytho (8am i 5pm, dydd Llun i ddydd Sadwrn) ar rannau o Stryd y Castell a Stryd Tudur, y Fenni;

 

Gwahardd Aros ar Unrhyw Amser ar rannau o Heol yr Orsaf a Ffordd Ddienw, Rogiet yng nghyswllt Maes Parcio Cyffordd Twnnel Hafren;

 

Man Parcio i Bobl Anabl yn Unig ar bob amser y tu allan i 45a Stryd Victoria, Y Fenni;

 

Man Parcio i Bobl Anabl yn Unig ar bob amser ar ran o Fosterville Cresent, y Fenni;

 

Cynllun Cerdyn Parcio Preswylwyr yn Unig ar gyfer Rhifau 48, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74 a 76 Ross Road, y Fenni;;

 

Cyfyngiad Terfyn Pwysau 3 Tunnell Fetrig ar Hen Bont Gwy, Cas-gwent;

 

Gwahardd Aros ar Unrhyw Amser ar ran o Lôn Rhiw Hardwick, Cas-gwent;

 

Gwahardd Aros ar Unrhyw Amser ar rannau o St Maur Gardens, Cas-gwent;

 

Gwahardd Aros ar Unrhyw Amser ar rannau o Mill Common, Pennyfarthing Lane a The Willows, Gwndy;

 

Gwahardd Gyrru (Heblaw am Ddadlwytho) a Mannau Parcio Pobl Anabl yn Unig ar Sgwâr Magwyr, Magwyr;

 

Uchafswm arhosiad a ganiateir o barcio 3 awr ym Maes Parcio Magwyr gyda Gwndy, Gwndy;

 

Yn dilyn adolygiad o’r sylwadau a gafwyd yn ystod yr ymgynghoriad cyhoeddus yn gysylltiedig gyda’r gorchymyn hwn, argymhellir symud ymlaen a gweithredu’r gorchymyn arfaeethedig fel y’i diwygiwyd isod;

 

Gwahardd Aros ar Unrhyw Amser ar rannau o Heol Crug, Treetops ac Oaklands Park, Porthysgewin, ond yn eithrio’r Gwahardd Aros cyfyngedig o ran amser arfaethedig yn y gilfan tu allan i Neuadd yr Eglwys ar Heol Crug.

 

Yn dilyn adolygiad o’r sylwadau a gafwyd yn ystod yr ymgynghoriad cyhoeddus yn gysylltiedig gyda’r gorchymyn hwn, argymhellir peidio symud ymlaen gyda’r gorchymyn arfaethedig a ddynodir isod.

 

Gwahardd Aros ar unrhyw adeg ar rannau o Heol yr Eglwys, Cil-y-coed.

 

Gwahardd Troi i’r Dde o Heol Trefynwy ar yr A40, Rhaglan