Agenda and decisions

Penderfyniadiau Aelod Cabinet Unigol - Dydd Mercher, 8fed Mawrth, 2023 5.00 pm

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

DIWYGIDAD ARAFETEHDIG I DATGLYCLH YSGOL GYNRADD - PENTREF LLANDENNI pdf icon PDF 901 KB

CABINET MEMBER: County Councillor Martyn Groucutt

 

AUTHOR: Debbie Graves, School Admissions & Planning Lead

 

CONTACT DETAILS:

 

            Tel: 01633 644508

            E-mail: debbiegraves@monmouthshire.gov.uk

 

Penderfyniad:

Cytunwyd y dylai’r ardal sydd wedi ei heffeithio (atodiad 1) gael ei osod yn rhan o’r dalgylch ar gyfer   Ysgol Gynradd Eglwys yng Nghymru Brynbuga yn sgil y rhesymau a nodir yn yr adroddiad.  

 

Cytunwyd y dylid diwygio dalgylch yr ysgol gynradd o’r 1af Medi 2024  yn unol gyda Pholisi Derbyn i Ysgolion Cymru (Gorffennaf 2013), sydd yn datgan “Rhaid  ymgynghori ar drefniadau derbyn ar gyfer pob ysgol a gynhelir rhwng 1af Medi a’r 1af Mawrth, a’u cadarnhau erbyn 15fed Ebrill o’r flwyddyn ysgol (y ‘flwyddyn benderfynu’) ) sy’n dechrau ddwy flynedd cyn y flwyddyn ysgol y bydd y trefniadau’n berthnasol iddi.”