Agenda

Lleoliad: Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA. View directions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Croeso ac Ymddiheuriadau

2.

I gadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 26ain Hydref 2022 a materion sy'n codi pdf icon PDF 137 KB

3.

Cyfansoddiad a Chylch Gorchwyl y CYS pdf icon PDF 279 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Adroddiad Aelodaeth pdf icon PDF 110 KB

5.

Diweddariad Partner Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg y GCA

6.

Busnes CCYSAGauC pdf icon PDF 343 KB

a)                      CCYSAGauC: Cofnodion cyfarfod yr Hydref a gynhaliwyd ar 16eg Tachwedd 2022 (ynghlwm)

b)                     Enwebiadau Pwyllgor Gweithredol CCYSAGauC (er gwybodaeth)

c)                      Llythyr CCYSAGauC: Llywodraeth Cymru i gynnal ymarfer desg byr sy'n cynnwys edrych ar destun y maes llafur y cytunwyd arno ar gyfer pob awdurdod lleol, er mwyn cael ymdeimlad o ba mor ffyddlon yw'r rhain i weledigaeth ac ethos Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg yng nghwricwlwm Cymru.

ch)     Cyfarfod Gwanwyn CCYSAGauC. Bydd y cyfarfod yn cael   ei gynnal yn rhithwir gan CYSAG Sir Benfro ac yn cael ei gynnal ddydd Mawrth 21ain Mawrth.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Unrhyw Fater Arall

8.

Dyddiad y cyfarfodydd nesaf a’r dyfodol: 14eg Mehefin 2023 am 3pm (Nodwch yr amser newydd)

13eg Medi 2023, 3pm

6ed Rhagfyr 2023, 3pm

13eg Mawrth 2023, 3pm