Agenda

Lleoliad: Rooms 6 & 7, Innovation House, Wales 1 Business Park, Magor. NP26 3DG

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Etholiad Cadeirydd.

2.

Apwyntiad Is-Gadeirydd.

3.

Ymddiheuriadau am absenoldeb.

4.

Datganiadau o Fuddiant.

5.

Cadarnhau cofnodion cyfarfod Pwyllgor SACRE a gynhaliwyd ar 9 Mehefin 2017 a nodi camau gweithredu'n codi. pdf icon PDF 111 KB

6.

Adborth o gyflwyniad i SACRE Caerdydd: Dyddiau Addysg Grefyddol ar gyfer Disgyblion Blwyddyn 6 yn ysgolion Sir Fynwy.

7.

Ystyried a chymeradwyo drafft Adroddiad Blynyddol SACRE 2016 - 2017. pdf icon PDF 432 KB

8.

Diweddariad ar ddatblygiad y cwricwlwm.

9.

WASACRE:

9a

Derbyn a nodi drafft gofnodion cyfarfod WASACRE dyddiedig 7 Gorffennaf 2017. pdf icon PDF 273 KB

9b

Nodi'r apwyntiadau a wnaed i Bwyllgor Gweithredol WASACRE.

9c

Nodi dyddiadau cyfarfodydd WASACRE y dyfodol a phresenoldeb o SACRE Caerdydd.

10.

Bwletin Newyddion SACRE.

10a

Derbyn Bwletin Newyddion Medi 2017. pdf icon PDF 413 KB

10b

Papurau gwybodaeth gan aelodau i'w cynnwys ym Mwletin Newyddion nesaf SACRE.

11.

Cytuno ar ddyddiadau a lleoliad cyfarfodydd y dyfodol.