Agenda

Lleoliad: Rooms 6 & 7, Innovation House, Wales 1 Business Park, Magor NP26 3DG

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Etholiad Cadeirydd. pdf icon PDF 155 KB

2.

Apwyntiad Is-Gadeirydd.

3.

Ymddiheuriadau am absenoldeb a chroesawu aelodau newydd a gwesteion - cyflwyniad i aelodau presennol SACRE a'u swyddi a'u cyfrifoldebau.

4.

Datganiadau o Fuddiant

5.

Cofnodion a chamau gweithredu yn deillio o'r cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Chwefror 2017. pdf icon PDF 107 KB

6.

Diweddariad ar ddatblygu'r cwricwlwm: Adborth ar wahanol gyfarfodydd.

7.

Diweddariad ar waith Ymarferydd Arweiniol i gefnogi gweithredu TGAU newydd mewn Astudiaethau Crefyddol. pdf icon PDF 69 KB

8.

Trafod digwyddiad hyfforddiant ar gyfer Aelodau SACRE ar ddysgu am ffydd ei gilydd. pdf icon PDF 99 KB

9.

Monitro Addysg Grefyddol a Chydaddoli.

9a

Adborth ar fonitro darpariaeth Addysg Grefyddol mewn ysgolion cynradd ac uwchradd.

9b

Crynodeb adroddiad arolwg Ysgol y Fenni. pdf icon PDF 66 KB

Dogfennau ychwanegol:

9c

Crynodeb adroddiad arolwg Ysgol Gynradd Archesgob Rowan Williams. pdf icon PDF 65 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

WASACRE

10a

Derbyn a nodi'r drafft gofnodion o gyfarfod WASACRE ar 3 Mawrth 2017. pdf icon PDF 412 KB

10b

Derbyn cyflwyniad ffotograffau o'r cyfarfod a gynhaliwyd gan Sir Fynwy.

10c

Pleidleisio ar enwebiadau i Bwyllgor Gwaith WASACRE. pdf icon PDF 243 KB

10d

Nodi dyddiadau cyfarfodydd y dyfodol o WASACRE.

11.

Bwletin Newyddion SACRE.

11a

Derbyn Bwletin Newyddion Mai 2017. pdf icon PDF 891 KB

11b

Derbyn copi o'r drafft fwletin ar gyfer Haf 2017. pdf icon PDF 178 KB

11c

Gwybodaeth gan aelodau i'w gynnwys ym Mwletin Newyddion nesaf SACRE.

12.

Pennu dyddiadau a lleoliad cyfarfodydd y dyfodol.