Agenda

Cabinet - Dydd Mercher, 7fed Chwefror, 2024 5.00 pm

Lleoliad: Steve Greenslade Room, County Hall, Usk

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

STRATEGAETH ECONOMI, CYFLOGAETH A SGILIAU pdf icon PDF 466 KB

 

Is-adran/Wardiau yr effeithir arnynt:  Pob Un

 

Pwrpas:Ceisio cymeradwyaeth y Cabinet i Strategaeth yr Economi, Cyflogaeth a Sgiliau a'r Cynllun Gweithredu (atodiad 1).

 

Awdur: Hannah Jones, Pennaeth yr Economi, Cyflogaeth a Sgiliau

James Woodcock, Rheolwr Mewnwelediadau Busnes

 

Manylion Cyswllt:hannahjones@monmouthshire.gov.uk

jameswoodcock@monmouthshire.gov.uk

 

Dogfennau ychwanegol: