Agenda and decisions

Cabinet - Dydd Mercher, 17eg Mai, 2023 5.00 pm

Lleoliad: Steve Greenslade Room, County Hall, Usk

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

CYNLLUN PARTH CYHOEDDUS STRYD MYNWY A GWELLA TEITHIO LLESOL pdf icon PDF 586 KB

Adran/Wardiau yr effeithir arnynt:  Trefynwy

 

Diben: Diben yr adroddiad yw hysbysu’r Cabinet am y dyluniad arfaethedig ar gyfer Stryd Mynwy a’r broses a ddefnyddiwyd i’w datblygu, ac i wahodd y Cabinet i gymeradwyo’r dyluniad arfaethedig ar gyfer ei fabwysiadu a’i gyflenwi, yn amodol ar ddynodi cyllid.

 

Awdur: Daniel Fordham, Rheolwr Adfywio

 

Manylion Cyswllt: danielfordham@monmouthshire.gov.uk

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

That Cabinet agrees the adoption of the proposals for public realm and active travel improvements in Monnow Street, Monmouth for delivery subject to funding being identified.

 

That Cabinet authorises the Regeneration Manager to seek funding for the delivery of the proposed improvements in Monnow Street.

4.

Adolygu Polisi Cludiant Rhwng y Cartref a’r Ysgol 2024/25 pdf icon PDF 779 KB

Adran/Wardiau yr effeithir arnynt: Y cyfan

 

Diben: Mae’r adroddiad hwn yn ceisio cymeradwyaeth ar gyfer dechrau ymgynghoriad ar y Polisi Trafnidiaeth arfaethedig ar gyfer blwyddyn academaidd 24/25.

 

Awdur: Debra Hill-Howells, Pennaeth Datgarboneiddio, Gwasanaethau Trafnidiaeth a Chymorth

 

Manylion Cyswllt: debrahill-howells@monmouthshire.gov.uk

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

That Cabinet agrees to the commencement of public consultation on the proposed Transport Policy.