Agenda

Pwyllgor Trwyddedu a Rheleiddio - Dydd Mawrth, 13eg Medi, 2022 2.00 pm, POSTPONED

Lleoliad: The Council Chamber, County Hall, The Rhadyr, Usk, NP15 1GA and remote attendance

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Agenda. pdf icon PDF 193 KB

2.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

3.

Datganiadau o Fuddiant

4.

Cadarnhau a llofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol. pdf icon PDF 133 KB

5.

Polisi ac Amodau Tacsis a Llogi Preifat 2022. pdf icon PDF 89 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cyfarfodydd nesaf:

·         Panel Hawliau Tramwy'r Pwyllgor Trwyddedu a Rheoleiddio - Dydd Iau 15fed Medi 2022 am 9.30am.

 

·         Pwyllgor Trwyddedu a Rheoleiddio – Dydd Mawrth 8fed Tachwedd 2022 am 10.00am.