Agenda

Lleoliad: The Council Chamber, County Hall, The Rhadyr, Usk. NP15 1GA

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Deddf Trwyddedu 2020 Datganiad Polisi pdf icon PDF 95 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

I gadarnhau ac i arwyddo cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 67 KB

5.

Cadarnhau dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf